Ο  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ 4ου Δ. ΣΧ. ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ

                                                        Ο Σύλλογος  Γονέων

Είναι ένα Όργανο θεσμοθετημένο που εκφράζει τους Γονείς μέσα στο Σχολείο και που η λειτουργία και παρουσία του είναι νομικά κατοχυρωμένη. Μέλη του είναι όλοι οι Γονείς- με ενεργά μέλη τους εγγεγραμμένους , που έχουν και το δικαίωμα να εκλεγούν και να εκλέγονται στα όργανα του Συλλόγου .
Κυρίαρχο όργανο είναι η Γενική Συνέλευση των Γονέων που συνέρχεται τακτικά 1 φορά το χρόνο, δίνει τις βασικές κατευθύνσεις και εκλέγει κάθε δύο χρόνια : Διοικητικό Συμβούλιο, Ελεγκτική Επιτροπή, Αντιπροσώπους στην Ένωση Συλλόγων Γονέων του Δήμου και Εκπρόσωπο στη Σχολική Επιτροπή.
          Ο Σκοπός και ο τρόπος λειτουργίας του Συλλόγου μας ορίζεται από το Καταστατικό που έχει εγκριθεί από το Πρωτοδικείο. Δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα και λειτουργεί μόνο με την αγάπη και την συμμετοχή των γονιών.

Ο ρόλος του Συλλόγου


Η συμμετοχή στο Σύλλογο  όλων των Γονέων είναι απαραίτητη , γιατί :


Γι΄  αυτό  σου  προτείνουμε:Πρόεδρος:                ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ       ΣΤΕΦΑΝΟΣ   (ΤΗΛ   ΣΧΟΛΕΙΟΥ : 2310-808518 )
Αντιπρόεδρος:           ΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΣ        ΠΑΥΛΟΣ
Γεν. Γραμματέας       ΧΥΔΕΡΙΔΟΥ               ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
Ταμίας:                        ΒΑΛΑΗ                        ΑΝΝΑ
Μέλος:                         ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΟΥ     ΕΥΓΕΝΙΑ
Μέλος:                          ΕΛΕΖΟΓΛΟΥ             ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Α' αναπλ. μέλος:        ΜΠΕΤΑ                        ΒΑΣΩ