ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ
               Παπαγεωργίου Ιωάννης      -     Δ/ντής
               Ανδρεάδης   Θεόφιλος         -    Α΄τάξη
               Ελευθεριάδης  Θεόδωρος    -    Β΄τάξη
               Κανονίδης  Γεώργιος           -     Γ΄τάξη
               Κοριτσίδου   Αικατερίνη       -   Δ΄τάξη
               Ρίζου  Παναγιώτα                -  Ε΄τάξη
               Τσαμπαρλή  Ζαχαρένια      - ΣΤ΄τάξη
               Καλιπολίτης  Δημήτριος      - Γυμναστής
               Κυριακίδου   Νικολέτα   -Καθ. αγγλικών
               Λάμπρου Κων/νος -(Προσωρινός Δ/ντής)
                                          Υπεύθυνος Ολοημέρου