ΠΙΝΑΚΑΣ   ΣΧΟΛΙΚΩΝ   ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ
  Α/Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ   (  ΧΡΟΝΟΣ)
  ΘΕΜΑ
1
        ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ   2011
2


3


4


5


6


7


   8


   9


  10