Τα σκολειά χτίστε

    Λιτά χτίστε τα, απλόχωρα, μεγάλα,
    γερά θεμελιωμένα, από της χώρας
    ακάθαρτης, πoλύβοης, αρρωστιάρας
    μακριά μακριά τ' ανήλιαγα σοκάκια,
    τα σκολειά χτίστε!
    ............................................................
    κι ο δάσκαλος, ποιητής και τα βιβλία
    να είναι σαν κρίνα
    ...........................................................
    Του τραγουδιού τη γλώσσα αντιλαλώντας,
    και τα βιβλία σαν τα τραγούδια να είναι!

                                       Κωστής Παλαμάς
  4o  6/Θ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ  ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ
         Ν.  Πλαστήρα   2  ,   ΤΚ     56429    ΕΥΚΑΡΠΙΑ  -     ΘΕΣ/ΝΙΚΗ      ΤΗΛ.   &    FAX     +302310-808518
                          Ηλεκτρονικό  ταχυδρομείο: mail@4dim-efkarp.thess.sch.gr