ΠΙΝΑΚΑΣ   με στοιχεια για το Ολοήμερό μας
Α/Α
ΣΧΟΛΙΚΟ  ΕΤΟΣ
1
2
3
4

   Μάθετε  τα  νέα του  Ολοημέρου μας ,
   ενημερωθείτε   σχετικά με διάφορες    δραστηριότητές μας ,
   δείτε  τα έργα των μαθητών και των  μαθητριών  μας , 
   απλά  πατώντας εδώ
   για  να  συνδεθείτε
   με το blοg  (ημερολόγιο  ιστού) του Ολοημέρου μας.