ΑΛΛΑ    ΣΧΟΛΕΙΑ
  2ο Δημ. Σχολείο Ευκαρπίας
  2ο Δημ. Σχολείο Πεύκων
  11ο Δημ. Σχολείο Ευόσμου
  1ο Δημ. Σχολείο  Ωραιοκάστρου
  10ο Δημ. Σχολείο  Συκεών
  Δημ. Σχολείο  Νεοχωρούδας
  Δημ. Σχολείο  Δρυμού
6ο Διαπολ/κό  Δημ. Σχ.  Ελευθερίου -  Κορδελιού
9ο   Δημ. Σχολείο  Ελευθερίου - Κορδελιού
           1ο   Δημ. Σχολείο  Ευκαρπίας
   Γ 3 ΄ τμήμα 1ου Δ. Σχ. Ευκαρπίας
   ΣΤ 2 ΄ τμήμα  1ου Δ. Σχ. Ευκαρπίας