ΠΙΝΑΚΑΣ   ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
  Α/Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ   (  ΧΡΟΝΟΣ)
  ΘΕΜΑ
1
ΕΤΟΣ  2007-08
2
ΕΤΟΣ  2007-08
3
ΕΤΟΣ   2008-09
4
ΕΤΟΣ   2008-09
5
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ  2009
6
ΑΠΡΙΛΙΟΣ    2009
7
ΙΟΥΝΙΟΣ     2009
   8
ΕΤΟΣ      2009-10
   9
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ   2011
  10
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ   2011
  11
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ  2011
  12
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2011
  13
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2011
  14
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2011
  15
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2011
  16
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ  2012